Jag växte upp i terpentin- och oljefärgslukt, min far var konstnär – själv valde jag en skådespelarbana.

 

När jag för ca.25 år sedan öppnade fars gamla målarlåda, efter hans död, strömmade minnen mot mig. Först då var jag mogen att själv ta tag i mitt måleri. Jag gjorde det först som ett komplement till skådespeleriet. För mig handlar båda uttrycksformerna om att gestalta, kommunicera en tanke, en känsla – skapa kontakt! Jag ser på mitt skapande som olika sätt att undersöka världen – och mig i den.

 

Att måla ger mig mod.

 

Första gången jag visade mina bilder för någon utanför familjen var i Väsby Konsthall på den jurybedömda höstsalongen –99. Jag har sedan dess återkommit dit sex gånger till, jag har där dessutom ställt ut min grafik, på Grafiksalongen.

 

Jag har haft separatutställning på galleri BIBB, Stockholm, 2003, 2005, 2008.

Galleri Glantz, Skärhamn, 2006.

Samlingsutställningar Bollerups borg i Skåne 2006, Galleri Hagman 2007 och Utställningssalongen 2008 de båda sistnämnda i Stockholm.

Galleri Ekvall+Törnblom, stockholm, 2010,2012, 2014
Konst i Karlstad, Karlstad 2015
 

Jag har studerat konst på Folkuniversitetet i Stockholm och Gerlesborgskolan.

Mina lärare har varit bl.a. varit Lillebil Derhnel, Channa Bankier och Laris Strunke. (de två sistnämnda på bilden, tillsammans med mig)

Jag målar mestadels i akryl.

 

 

Jag är representerad av galleri Ekvall+Thörnblom. www.ekvalltornblom.se

Jag är medlem i KRO.

 

Jag arbetar också som organisationskonsult. www.irenedialog.com